ابزار هدایت به بالای صفحه

مـهندســـــــی بهـداشــــــت محــــــیـط - منابع توصيه شده رتبه 1 مهندسي بهداشت محيط 90-89


منابع تصفيه آب:

1) كتاب اصول طراحي تصفيه خانه آب       كاوامورا                  ترجمه دكتر ترابيان

2) مهندسي آب         قسيم            ترجمه دكتر موسوي

3) كتابAwwA

4) كتاب آب Hamer فصل 2 و 7

5) كتاب درسنامه جامع محيط زيست 1             دكتر ززولي

منابع مواد زائد:

1) كتاب مديريت جامع مواد زائد 2جلدي                      ترجمه منضدي حسيني

2) كتاب راهنماي كاربردي مواد زائد 2 جلدي                ترجمه خاني

3) كتاب درسنامه جامع محيط زيست  جلد 3                دكتر ززولي

منابع آلودگي هوا:

1) كتاب آلودگي هوا              جرمي كولز                  ترجمه صولت و سرخوش

2) كتاب آلودگي هوا              وارك                           ترجمه مهندس نقي زاده و حسنوند

3) جزوه آلودگي هوا   كرماني

4) كتاب درسنامه جامع محيط زيست جلد 3                  دكتر ززولي

منابع كليات بهداشت محيط:

رفرنس اصلي:  ترجمه سالواتو                       فصل غذا و پرتو و صدا و حتي المقدور دو فصل مسكن

رفرنس فرعي: كتاب كليات دكتر ززولي

كتاب كليات دكتر دهقاني

منابع انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضلاب:

جزوه دكتر محولي و كتاب مهندسي فاضلاب دكتر موسوي

حل مسئله و تمرين زياد

منابع مكانيك سيالات:

مكانيك سيالات محولي و كتاب هيدروليك و مكانيك سيالات دكتر موسوي

منابع شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب:

1) Hamer

2) درسنامه جامع محيط زيست جلد 2 دكتر ززولي

3) جزوه دكتر يزدان بخش

4) ميكروبيولوژي بيتون دكتر منصازيك آزين


منبع : http://oloompezeshki.comارسال توسط حامد حمزه نژاد

اسلایدر

دانلود فیلم